O Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, w ramach której funkcjonuje Sieć Aniołów Biznesu Amber, powstała w roku 1997 i jedną z największych organizacji wspierających biznes w Polsce. Przez pierwsze lata do roku 2003 funkcjonowała jako Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości i była kontynuacją projektu Rządu Kanady realizowanego w obszarze wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Od początku działalności głównym obszarem wsparcia Fundacji było finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorczości.

Fundacja proponuje polskim  przedsiębiorstwom instrumenty finansowe i szkoleniowo - doradcze w ramach następujących programów:

  • Inicjatywa Jeremie
  • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe
  • Pożyczki na start
  • Program Poręczeń Kredytowych
  • Inwestycje kapitałowe
  • Program Szkoleniowo - Doradczy

Od początku działalności Fundacja wsparła finansowo ponad 10 tys. MSP, instrumentami o wartości przekraczającej 1 mld zł. Ponad 100 tys. MSP skorzystało z programu szkoleniowo-doradczego.

789.jpg

POŻYCZKI

Inicjatywa Jeremie, Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe oraz Fundusz Mikropożyczkowy zarządzaneprzez Fundację oferują możliwość finansowania ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Pożyczki w kwocie maksymalnej do 500 tys. zł przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego.

PORĘCZENIA KREDYTOWE I POŻYCZKOWE

Program Poręczeń Kredytowych skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców ubiegających się o kredyt bankowy lub pożyczkę w Funduszu Pożyczkowym Fundacji, którzy nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. W ramach tego Programu z inicjatywy Fundacji utworzono Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Podstawowym zadaniem POLFUND S.A. jest udzielanie poręczeń, dzięki którym małe i średnie firmy z obszaru całego kraju będą mogły zaciągnąć kredyt bankowy. Fundacja jest także udziałowcem Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w którym mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o poręczenie pożyczki, lub kredytu na terenie woj. zachodniopomorskiego.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed - Założeniem przyjętym przez Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED jest wsparcie nowatorskich projektów we wczesnej fazie rozwoju, które zostaną przekształcone w przedsiębiorstwa odnoszące sukces na rynku. Fundusz POMERANUS SEED jest inwestorem finansowym uczestniczącym w rozwoju przedsiębiorstwa, oferuje tym samym (poza wkładem finansowym) kapitał wiedzy biznesowej i doświadczenia.

Sieć Aniołów Biznesu AMBER - Celem Sieci jest zwiększenie liczby inwestycji osób prywatnych (Aniołów Biznesu) w innowacyjne polskie przedsięwzięcia. Sieć promuje rozwój innowacyjnych przedsięwzięć poprzez ich aktywne wsparcie na wczesnym etapie rozwoju. Sieć stawia sobie za cel promocję nowatorskich rozwiązań oraz wdrażanie ich na rynek krajowy oraz zagraniczny. Sieć kojarzy inwestorów zainteresowanych rynkiem venture oraz młode, nowatorskie firmy zabiegające o dokapitalizowanie realizacji innowacyjnych pomysłów.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II Sp. z o.o.

SZKOLENIA I DORADZTWO

Program Szkoleniowo - Doradczy to integralna część pomocy finansowej Fundacji. Adresowany jest do przedsiębiorców potrzebujących pomocy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania firmą, tj. tworzenia biznes planów, planowania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, programów pomocowych Unii Europejskiej, a także wdrażania innowacji rozwoju produktu i usług. W ramach usług doradczych Fundacja oferuje również uługi coachingu i mentoringu.

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem.